Cursus

DUUR:           12 weken á 2,5 uur
De cursus (met maximaal 6 personen) laat je kennis maken met de basistechnieken van het edelsmeden.
De cursus begint met het leren bewerken van onedele metalen,alpaca, messing en koper.

Dit houdt in leren zagen, vijlen en schuren van het metaal in de gewenste vorm. Je leert hoe je de verschillende gereedschappen moet gebruiken en het metaal te bewerken aan de hand van verschillende technieken. En er wordt aandacht besteed aan het ontwerpen door stimulering van eigen ideeën. Dit alles met de bedoeling dat aan het einde van de cursus de cursist eenvoudige   sieraden kan ontwerpen en maken. In de vervolgcursus worden de sieraden over het algemeen in zilver vervaardigd, zilver en evt. goud kan bij mij aangeschaft worden.

De cursus op woensdag ochtend is van 10.00 uur tot 12.30 uur
De avond cursus woensdag van 19.30 uur tot 22.00 uur

Cursusprijs is  € 240,-  en een basispakket gereedschap (eenmalige aanschaf) t.w.v. € 120,-   Gezamenlijk dus € 360,-

Dit basispakket bestaat uit:

  • zaagbeugel met zaagjes
  • 2 grote vijlen
  • setje naaldvijlen
  • pincet
  • 4 tangen.
  • Setje schuurpapier
  • Het gebruik van de in het atelier aanwezige gereedschappen en onedele metalen zoals alpaca en messing.

Voorwaarden:

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden op bankrekening  NL56 ABNA 0468084304 of contant te betalen bij aanvang van de cursus

Verder gelden de voorwaarden dat een ieder op eigen risico aan de cursus deelneemt en de veiligheidsvoorschriften die in mijn atelier gehanteerd worden in acht neemt.       

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden